Menú Cerrar

Lectura inclusiva

#senbarreiras

A educación é un dereito universal e a mellor ferramenta para facer que na nosa sociedade arraiguen valores que nos afectan: a dignidade, a solidaridade, a empatía, a inclusión, o respecto, a comprensión. Valores que fan unha sociedade na que todos cabemos, na que estamos incluídos, na que non se admite discriminación de ningún tipo. A biblioteca debe traballar para que isto non sexa un desexo, senón unha realidade. Bibiocasares convirtese así nun espazo inclusivo onde as necesidades se atenden por igual, e onde non hai máis barreiras que as autoimpostas.

Lecturas para o alumnado
Lecturas para docentes e familias