Menú Cerrar

Aquí, ti estás

#senarmarios #enigualdade 

#senbarreiras #edoada

A biblioteca pública presta os seus servizos sobre a base da igualdade de acceso de todas as persoas, independentemente da súa idade, raza, sexo, nacionalidade, idioma ou condición social. Ha de contar ademais con servizos específicos para quen por unha ou outra razón non poidan valerse dos servizos e materiais ordinarios, por exemplo, minorías lingüísticas, deficientes físicos e mentais, enfermos ou reclusos.

UNESCO

LGTBI

A heteroxexualidade non é normal, é común.

Dorothy Parker

#senarmarios
IGUALDADE DE XÉNERO

Unha muller libre é xusto o contrario a unha muller fácil.

Simone de Beauvoir

#enigualdade
LECTURA INCLUSIVA

INCLUÍR non é deixar pasar, é dar a BENVIDA. 

Eduardo Massa

#senbarreiras
LECTURA FÁCIL

Todos podemos ler, só hai que atopar o libro axeitado.

Bibliocasares

#edoada